Proiectul Biblioteca de imagini digitale "Dimitrie Gusti", finanțat de Departamentul de Stat al SUA din FONDUL AMBASADORIAL PENTRU CONSERVAREA OBIECTIVELOR CULTURALE, marchează deschiderea spre public a accesului la arhivele de documente deținute de Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", constituind o etapă a programului pe care instituția l-a structurat pentru constituirea unui Centru de documentare, concretizare a ideii profesorului Dimitrie Gusti, de a crea un loc în care "... sa fie adunate cât mai multe tipărituri, manuscrise, hărți, dosare cu informații privind viața socială a țării".

Obiectivul principal al proiectului a constat în conservarea, stocarea pe suport digital și punerea la dispoziția specialiștilor și publicului a unui fond patrimonial de peste 15.000 de fotografii și clișee pe sticlă realizate în perioada 1928 - 1936, ca rezultat al cercetărilor monografice realizate de echipele complexe ale Școlii Sociologice, sub coordonarea profesorului Dimitrie Gusti.

Proiectul "Biblioteca de imagini digitale "Dimitrie Gusti"" a rezolvat o serie de probleme legate de depozitarea corectă a fiecarei piese din colecție. Au fost utilizate materiale și tehnici moderne de conservare, urmate de scanarea imaginilor.

Un alt aspect al activității a fost constituit de arhivarea și catalogarea computerizata a informatiilor de tip text și imagine, ca și de punerea acestora la dispoziția specialiștilor și a publicului prin proiectarea unei aplicații software dedicate consultării interactive a bibliotecii de imagini.

Biblioteca de imagini digitale "Dimitrie Gusti" a fost conectată la aplicația Patrimoniu etnologic on-line, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor din Fondul Cultural Național.

Specialiștii implicați în realizarea lucrărilor sunt persoane cu experiență în domeniile documentarii muzeale, conservării - restaurării și punerii în valoare a peliculei, ca și în proiectarea și administrarea aplicatiilor soft pentru patrimoniu.

Cel mai important rezultat estimat este conservarea unui fond documentar de valoare exceptională. Punerea informațiilor la dispoziția publicului va permite stimularea interesului acestuia, dublată de o mai bună întelegere a valorilor patrimoniului etnologic românesc. Financed by the U.S. Department of State, through the Ambassadorial Fund for the Preservation of Cultural Places, The Library of Digital Pictures "Dimitrie Gusti" is a project that enables the general public to have access to the archives of documents of the National Village Museum "Dimitrie Gusti". The project represents a stage of the program the Museum built up in order to establish a Research Centre, following a suggestion of Professor Dimitrie Gusti, who spoke about creating a place in which one could find "plenty of publications, manuscripts, maps, files regarding the social life of the country."

The main goal of the project has been to preserve, by storing digitally, and to provide specialists and the general public with access to a patrimonial fund of over 15,000 photographs and glass negatives made between 1928 and 1936, as a result of the monographic research of the Sociological School, under the guidance of Professor Dimitrie Gusti.

The project The Library of Digital Pictures "Dimitrie Gusti" has solved several problems concerning the correct storing of each item of the collection. Modern materials and techniques have been used to preserve and scan the pictures.

Another aspect of the project was the process of digitally storing and cataloguing text and image datas. Installation of a software application put the specialists and the public into an interactive contact with the Library of Pictures.

The Library of Digital Pictures "Dimitrie Gusti" has been connected to the database application On-Line Ethnological Heritage, a project financed by the Ministry of Culture and Cults, through the National Cultural Fund.

The specialists participating in the project are experienced in museological research, film preservation, restoration, and exploitation, and designing cultural heritage application software.

The most important result of the project is the preservation of an invaluable documentary fund. By making information accessible to the general public, interest in a better understanding of the Romanian ethnological heritage will increase.